KIT EKSPERIMEN » Kereta Magnet

Menggerakkan kereta sterofoam dengan magnet (>1x pakai)

KIT012. Kereta magnet

Menggerakkan kereta sterofoam dengan magnet (>1x pakai)